Bảng báo cáo thực hành vật lý 10 bài 40

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích thí nghiệm

– Kiến thức: Cách đo được trương lực bề mặt của nước chức năng lên một mẫu vòng kyên ổn lọai nhúng đụng vào trong nước, từ kia xác minh thông số căng mặt phẳng của nước ở ánh nắng mặt trời phòng.

Bạn đang xem: Bảng báo cáo thực hành vật lý 10 bài 40

1.2. Dụng nuốm thí nghiệm

– Chiếc vòng nhôm cần sử dụng vào thử nghiệm này là một số loại thứ rắn gồm tính dính ướt hoàn toàn so với hóa học lỏng buộc phải nghiên cứu (nước). Trước khi đo nên vệ sinh sạch sẽ những chất bẩn dính vào mặt vòng, để sở hữu tác dụng đo đúng mực.

– Thước kẹp cần sử dụng đo chu vi ngoại trừ cùng chu vi trong của dòng vòng.

+ Thước kẹp: có thước chính với du xích.

1.3. Cơ sở lý thuyết

2. Báo cáo thực hành


a) Phương án 1: Xác định thông số căng mặt phẳng của nước xà phòng

* Trường hòa hợp chiều dài cạnh AB l1 = 5 cm.

Bảng 57.1

*

(eginarrayl overline sigma = fracsigma _1 + sigma _2 + sigma _33\ = frac0,0314 + 0,0333 + 0,02843\ = 0,0310,N.m^2\ Delta sigma = fracsigma _max – sigma _min 2\ = frac0,0333 – 0,02842\ = 0,00245,N/m^2 endarray )

Vậy: σ = (overline sigma ) ± Δσ = 0,0310 ± 0,00245 N/m2.

* Trường hòa hợp chiều nhiều năm cạnh AB l2 = 10 centimet.

Xem thêm: Tham Khảo Cách Viết Nhật Ký Thực Tập Kế Toán Nguyên Vật Liệu Nhật Ký Thực Tập

Bảng 57.2

*

Ta có:

(eginarrayl overline sigma = fracsigma _1 + sigma _2 + sigma _33\ = frac0,0289 + 0,0304 + 0,02793\ = 0,0290,N.m^2\ Delta sigma = fracsigma _max – sigma _min 2\ = frac0,0304 – 0,02792\ = 0,00125,N/m^2 endarray)

Vậy: σ = σ− ± Δσ = 0,0290 ± 0,00125 N/mét vuông.

b) Phương thơm án 2: Xác định thông số căng mặt phẳng của nước cất

Bảng 57.3: Kết trái đo 2 lần bán kính trong cùng 2 lần bán kính không tính của vòng nhôm

*

Bảng 57.4: Kết trái đo lực căng bề mặt

*

1. Giá trị trung bình của hệ số căng bề mặt của nước:

(eginarrayl overline sigma = fracoverline F_c pi (overline D + overline d )\ = frac0,0153,1412 + (51,66.10^ – 3 + 50,33.10^ – 3)\ = 0,0468,N/m endarray )

2. Tính sai số tỉ đối của phnghiền đo:

(delta sigma = fracDelta sigma overline sigma = fracDelta F_cF_c + fracDelta pi pi + fracDelta D + Delta doverline D + overline d )


Trong đó:

ΔFc = (overline Delta F_c )+ 2ΔF’ (ΔF’ là không đúng số dụng cụ của lực kế, lấy bởi một phần độ phân chia nhỏ dại tuyệt nhất của lực kế → ΔF’ = 0,0050% = 0,0005)

ΔD = (overline Delta D )+ ΔD’; Δd = (overline Delta d )+ Δd’ (ΔD’ với Δd’ là không đúng số hiện tượng của thước kẹp, mang bởi một phần độ chia nhỏ nhất của thước kẹp → ΔD’ = Δd’ = 0,05/2 = 0,025 mm)

→ ΔFc = 0,0006 + 2. 0,0005 = 0,0016

(fracDelta Foverline F_c = frac0,00160,015 = 10,67\% )

Và ΔD = 0,08 + 0,025 = 0,105 mm; Δd = 0,005 + 0,025 = 0,03 mm

( Rightarrow fracDelta D + Delta doverline D + overline d = frac0,105 + 0,0351,66 + 50,03 = 0,133\% )

Như vậy trong trường thích hợp này ta đề xuất lấy π = 3,1412 để cho (fracDelta pi pi , lúc ấy ta hoàn toàn có thể quăng quật qua (fracDelta pi pi ).

(eginarrayl Rightarrow delta sigma = fracDelta Foverline F_c + fracDelta pi pi + fracDelta D + Delta doverline D + overline d \ = 10,67\% + 0,0133\% = 10,6833\% endarray )

3. Tính sai số hoàn hảo của phnghiền đo:

Δσ = (overline sigma ).δσ = 0,0468.10,6833% = 0,005.

4. Viết công dụng xác định hệ số căng mặt phẳng của nước:

σ = (overline sigma ) ± Δσ = 0,0468 ± 0,005 (N/m).

Nhận xét: Hệ số căng mặt phẳng vào phân tách hay nhỏ tuổi rộng giá trị thực tiễn trong SGK (σ = 0,073 N/m) bởi vì trong SGK làm thể nghiệm sống môi trường xung quanh lí tưởng nước chứa, còn trong chống phân tích độ tinh khiết của nước và của vòng nhôm ko lí tưởng, tất cả không đúng số trong quy trình đo. Bên cạnh đó σ còn phụ thuộc vào vào nhiệt độ của môi trường xung quanh.


3. Luyện tập

Câu 1: Mô tả hiện tượng lạ căng mặt phẳng của hóa học lỏng. Nói rõ phương thơm, chiều của lực căng bề mặt?

Câu 2: Trình bày phân tách khẳng định hóa học lỏng theo cách thức kéo vòng kim loại bứt thoát khỏi bề mặt của hóa học lỏng đó.

Câu 3: Viết phương pháp xác minh độ béo của lực căng mặt phẳng của chất lỏng. Hệ số căng bề mặt dựa vào các nhân tố như thế nào của chất lỏng?

Câu 4: Một khối gỗ hình trụ có khối lượng 20 g để nổi trên mặt nước, trục của khối gỗ nằm thẳng đứng. Đường kính tiết diện của khối gỗ d =10 mm; ncầu dings ướt hầu hết gỗ. Cho khối lượng riêng rẽ của nmong là 1000 kg/m3 và hệ số căng bề mặt của nước là 0,072 N/m; lấy g = 9,8 m/s2. Độ ngập của khối gỗ vào nước là bao nhiêu?

4. Kết luận

Vậy là họ sẽ cùng mọi người trong nhà khám phá hoàn thành bài xích học Thực hành Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng, những em nên kết thúc 1 số ít kim chỉ nam mà lại bài xích giới thiệu như: