Báo cáo thực hành vật lý 10 bài 8

1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi tự do là gì ? Nếu Điểm sáng của vận động rơi tự do thoải mái và viết cách làm tính gia tốc rơi thoải mái ?

- Sự rơi tự do là sự việc rơi chỉ bên dưới tác dụng của trọng tải.

Bạn đang xem: Báo cáo thực hành vật lý 10 bài 8

- Đặc điểm:

+ Phương trực tiếp đứng, chiều từ trên xuống.

+ Là chuyển động nkhô hanh dần dần gần như.

+ Tại một vị trí nhất thiết bên trên Trái Đất và ở ngay sát khía cạnh khu đất, các đồ gia dụng các rơi tự do cùng với cùng tốc độ g.

- Công thức tính vận tốc rơi từ do: (g=dfrac2st)

Trong đó:

+ s : quãng lối đi được của đồ rơi tự do thoải mái (m).

+ t : thời hạn đồ rơi tự do thoải mái (s).

2. Kết quả

Bảng 8.1 Khảo gần kề chuyển động rơi tự do thoải mái : Đo thời hạn rơi ứng cùng với các khoảng cách s khác biệt.

Vị trí đầu của đồ dùng rơi: (s_0 = 0 (mm)).

Xem thêm: Sinh Học 11 Bài 36: Phát Triển Ở Thực Vật Là Gì Cho Ví Dụ, Bài 1 Trang 146 Sgk Sinh Học 11

*

Trong đó: (overline t_i = dfract_1 + t_2 + .. + t_55)

Vẽ vật thị: Dựa vào tác dụng trong Bảng 8.1, lựa chọn tỉ lệ thành phần thích hợp trên các trục tung cùng trục hoành để vẽ thiết bị thị (s = s(t^2)).

*

a) Nhật xét:

Ta có: (s = dfracgt^22 = s(t)).

vì vậy s dựa vào vào thời hạn là hàm bậc 2 ẩn t, do vậy trường hợp vẽ thiết bị thị màn trình diễn s qua t thì nó gồm dạng một con đường cong Parabol.

Nhưng bài toán thù hỏi dạng vật thị của s theo ẩn ((t^2)), vì thế họ buộc phải chăm chú.

Từ (s =dfracgt^22 khổng lồ s = dfracg.X2) với (X = t^2), ở chỗ này t là trở nên đề nghị X cũng là biến chuyển.

Ta nhận thấy sự nhờ vào của s theo ẩn X là một hàm số bậc nhất:

(Y = A.X + B) (với (A = g/2, B = 0)) nên thứ thị (s = s(t^2) = s(X)) có dạng là một trong mặt đường thẳng.

Bởi vậy chuyển động của đồ rơi thoải mái là vận động thẳng nhanh hao dần đa số.

b) Lúc vẫn xác minh được vận động rơi tự do là 1 trong những chuyển động nkhô nóng dần phần đông, ta rất có thể khẳng định những giá trị của g theo cách làm (g=dfrac2st^2) cùng gia tốc của vật dụng rơi trên cổng E theo bí quyết (v=dfrac2st) ứng cùng với mỗi lần đo. Hãy tính những giá trị bên trên với ghi vào bảng 8.1


c) Đồ thị (v = v(t)) bao gồm dạng một đường thẳng, tức là tốc độ rơi từ bỏ do tăng dần theo thời gian. Vậy hoạt động rơi tự do là vận động thẳng nhanh dần đều

*

d)

Ta có:

(eginarrayloverline g = dfracg_1 + g_2 + g_3 + g_44\ = dfrac6,339 + 18,261 + 10,342 + 9,5834 \= 11,13m/s^2endarray)

(eginarraylDelta g_1 = left| overline g - g_1 ight| = 4,791\Delta g_2 = left| overline g - g_2 ight| = 7,131\Delta g_3 = left| overline g - g_3 ight| = 0,788\Delta g_4 = left| overline g - g_4 ight| = 1,547endarray)

e)

Kết quả: (g = overline g pm left( Delta g ight)_max = 11,13 pm 4,791left( m/s^2 ight))