Dendrobium clavator

0
9

Dendrobium clavator là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Ridl. mô tả khoa học đầu tiên năm 1896.

Tìm thấy ở vùng đất thấp Pennisular Malaysia với một kích cỡ nhỏ, sống phụ sinh phát triển trong vùng khí hậu ấm đến nóng với thân hình mảnh mai, Hoa nở vào mùa xuân, một bông ở đốt thắt đối diện với lá ở gần đỉnh ngọn.

Common Name The Club-Shaped Dendrobium

Flower Size .4″ [1 cm]

Found in lowland pennisular Malaysia as a small sized, hot to warm growing epiphyte with slender, 8 to 10 angled pseudobulbs that have a short swollen area 2 internodes long carrying 2 to 4 terete, widely spaced, deciduous leaves that blooms mostly in the winter and spring with a very short inflorescence arising opposite the leaves near the apex carrying a single, short-lived, rather closed flower.

Synonyms Aporum clavator (Ridl.) Rauschert 1983; Ceraia clavator (Ridl.) M.A.Clem. 2003; Dendrobium mellitum Ridl. 1904

Theo Orchidspecies.com

Dendrobium clavator
Dendrobium clavator
Dendrobium clavator
Dendrobium clavator
Dendrobium clavator
Dendrobium clavator

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here