Dendrobium closterium

0
8

Dendrobium closterium là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Rchb.f. mô tả khoa học đầu tiên năm 1876.

Được tìm thấy ở New Caledonia trong các bụi cây, trên cây nhỏ hoặc trên các tảng đá ở độ cao từ 1.000m trở xuống, với một một kích thước nhỏ, cây sống phụ sinh phát triển trong khu vực có khí hậu ấm đến nóng. Hoa nở vào cuối mùa xuân đầu mùa hè, có từ 2 đến 20 hoa nở phát sinh từ các đốt thắt của thân cây gần đỉnh hay ở đỉnh của cây.

Loài này bề ngoài tương tự như Dendrobium Ngoyense nhưng khác với kích thước của cây.

Cây cần trồng với vật liệu thoát nước tốt, quanh năm nước, phân bón và cho ánh sáng nhiều cùng với nhiệt độ nóng để cây có thể nở hoa.

Common Name or Meaning The ? Dendrobium

Flower Size .8 to 1.2″ [2 to 3 cm]

Found in New Caledonia in scrubland on small trees or on rocks below at elevations of sealevel to 1000 meters as a miniature sized, hot to warm growing epiphyte or lithophyte with medially swollen stems carrying 2 to 5, leathery, erect to spreading, elliptic, unequally bilobed leaves that blooms in the later spring and early summer on an erect to arching, 2 to 20 flowered inflorescence arising from the nodes near the apex of the stem or at the apex so as to appear terminal.

This species is superficially similar to D ngoyense but differs in the size of the plant, the acute to rounded lip and the straight and then wavy at the apex only calli of the lip

Tie this orchid to a mount or in a small well drained pot year round water and fertilizer and given bright light and hot to warm temps to achieve blooming.

Synonyms Dendrobium closterium var. jocosum (Rchb.f.) N.Hallé 1977; Dendrobium eleutheroglossum Schltr. 1906; Dendrobium jocosum Rchb.f. 1876; Dendrobium myrticola Kraenzl. 1929; Eleutheroglossum closterium (Rchb.f.) M.A.Clem. & D.L.Jones 2002; Eleutheroglossum jocosum (Rchb.f.) M.A.Clem. & D.L.Jones 2002; Tropilis closterium (Rchb.f.) Butzin 1982

Theo Orchidspecies.com


Dendrobium closterium
LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here