Dendrobium schrautii

0
7

Phong lan đặc hữu của Việt Nam, thân cao 30-45 cm có lông đen, lá 4-6 chiếc, dài 8-10 cm, ngang 2-2.5 cm. Hoa 2-3 chiếc ở gần ngọn thân cây xanh lá, to 4-5 cm, lưỡi hoa lộn ngược lên trên.

Dendrobium schrautii Schildh. 2006

Đồng danh: Dendrobium phi E. Christenson.

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan đặc hữu của Việt Nam, thân cao 30-45 cm có lông đen, lá 4-6 chiếc, dài 8-10 cm, ngang 2-2.5 cm. Hoa 2-3 chiếc ở gần ngọn thân cây xanh lá, to 4-5 cm, lưỡi hoa lộn ngược lên trên.

Nơi mọc: Karel Petrzelka đã thấy tại Đầm Ron, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Dendrobium schrautii

Dendrobium schrautii

Dendrobium schrautii

Dendrobium schrautii Habitus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here