Dendrobium vietnamense – Hoàng thảo Việt Nam

0
26

Phong lan dài 25-30 cm, lá từ 2-4 mọc thẳng đứng dài 5-8 cm rộng từ 8-12 cm. Hoa to 4.5-5.5 cm từ 1-3 chiếc mọc ở trên đốt gần ngọn, nở vào mùa Xuân.

Vietnam name: Lan hoàng thảo việt nam
Latin name: Dendrobium vietnamense
Đồng danh: Dendrobium vietnamense Aver. 2005
Family: Orchidaceae
Order: Orchidales
Class (Group): Epiphytically, Saprophytes

Mô tả: Lan phụ sinh, thân dài 25 – 30cm, lá từ 2 – 4 chiếc, mọc thẳng đứng, dài 5 – 8cm rộng từ 8 – 12cm. Hoa to 4.5-5.5 cm từ 1-3 chiếc mọc ở trên đốt gần ngọn, hoa màu trắng chót cánh có màu tím đậm, cánh môi ở giữa có màu tím đậm, viền vàng, chót cánh môi màu tím nhạt

Phân bố: Loài đặc hữu của Việt Nam, mọc ở miền Mộc Châu, Sơn La. Loài mới được phát hiện năm 2005.

Mô tả loài: Phùng Mỹ Trung

Dendrobium vietnamense Aver. 2005

Tên Việt: Chưa có.

Mô tả: Phong lan dài 25-30 cm, lá từ 2-4 mọc thẳng đứng dài 5-8 cm rộng từ 8-12 cm. Hoa to 4.5-5.5 cm từ 1-3 chiếc mọc ở trên đốt gần ngọn, nở vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Mộc Châu, Sơn La.

THeo Hoalanvietnam.org

Dendrobium vietnamense - Hoàng thảo Việt Nam

Dendrobium vietnamense - Hoàng thảo Việt Nam

Dendrobium vietnamense - Hoàng thảo Việt Nam

Dendrobium vietnamense - Hoàng thảo Việt Nam

Dendrobium vietnamense - Hoàng thảo Việt Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here