Giải bài tập hoocmon thực vật

*
Quan cạnh bên hình 35.1 cùng nêu tác động của auxin đến sự sinc trưởng của quả dâu tây.

Giải bài bác tập thắc mắc đàm luận trang 139 SGK Sinch học 11.

Bạn đang xem: Giải bài tập hoocmon thực vật

Xem chi tiết


*
Quan ngay cạnh hình 35.2 cùng trình diễn ảnh hưởng của gibêrelin đối với sinh trưởng của thân cây ngô lùn.

Giải bài xích tập câu hỏi bàn luận tiên phong hàng đầu trang 140 SGK Sinc học 11.

Xem bỏ ra tiết


*
Quan gần kề hình 35.3 và mang đến thừa nhận xét đến phương châm của xitôkinin đối với sự hiện ra chồi trong tế bào callus (vào nuôi ghép mô thực vật).

Giải bài xích tập thắc mắc trao đổi số 2 trang 140 SGK Sinch học tập 11.

Xem thêm: Làm Đồ Chơi Chủ Đề Thực Vật, Đồ Dùng Mầm Non Chủ Đề Thực Vật Làm Từ Xốp

Xem chi tiết


*
Quan gần kề hình 35.4 cùng cho biết thêm người ta xếp trái chín cùng với quả xanh để làm gì ?

Giải bài bác tập thắc mắc trao đổi trang 141 SGK Sinc học tập 11.

Xem bỏ ra tiết


*
Bài 1 trang 142 Sinch 11 Bài Hoocmôn sống thực vật dụng

Giải bài 1 trang 142 SGK Sinc học tập 11. Hoocmôn thực đồ là gì? Nêu những điểm sáng bình thường của chúng?

Xem bỏ ra tiết


*
Bài 2 trang 142 SGK Sinc học tập 11

Giải bài bác 2 trang 142 SGK Sinh học 11. Có mấy đội hoocmôn thực đồ vật. Nêu thương hiệu các hoocmôn của mỗi team với ví dụ về tính năng của bọn chúng.

Xem bỏ ra tiết


*
Bài 3 trang 142 SGK Sinh học tập 11

Giải bài bác 3 trang 142 SGK Sinc học tập 11. Nêu nhị biện pháp phân phối nông nghiệp & trồng trọt có ứng dụng những hoocmôn thực vật?

Xem chi tiết


*
Bài 4 trang 142 SGK Sinh học tập 11

Giải bài bác 4 trang 142 SGK Sinc học tập 11. Điều cần tránh trong câu hỏi vận dụng hoocmôn thực thứ là gì, vày sao?

Xem chi tiết


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài
*

Đăng ký nhằm nhận lời giải tuyệt với tài liệu miễn phí

Cho phxay loigiaixuất xắc.com gửi những thông tin đến các bạn nhằm nhận thấy những giải thuật hay cũng như tài liệu miễn giá thành.