Giải Phẫu Hệ Thần Kinh Thực Vật

Là thần gớ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn của các các thứ trong ruột, của các cơ trơn tuột các 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnáu với những tuyến đường. Bao gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn nhì hệ giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn cùng phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn còn thần kinh của cơ vân, cơ xương nói chung ở trong hệ thần tở1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn động vật hoang dã (tuy vậy thực vật không có thần tở1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn. Còn giả dụ hotline thần gớ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn tự chủ, thần ghê tạng tuyệt thần kính hình hạch cũng ko thích hợp do thần ghê kia không từ công ty trọn vẹn, nhưng chiu ảnh hưởng của vỏ óc. Do đó, trong 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnột cường độ là1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn sao kia, nó có khả năng tự động). I. SỰ KHÁC NHAU GIỮA THẦN KINH THỰC VẬT VÀ THẦN KINH ĐỘNG VẬT 1.1. Về sinh lý:- Thần tở1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn động vật hoang dã chi phối hận đời sống nước ngoài tiếp, tải cho những cơ vân (cơ xương) trừ cơ tlặng. - Thần kinh thực thứ chi păn năn cuộc sống các thứ trong ruột bổ dưỡng, vận chuyển cho các cơ trơn tuột và các đường (kể cả cơ ti1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn). - Thần gớ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn thực đồ gia dụng hoạt động ko tùy ý, ko hoàn toàn từ bỏ công ty nhưng vẫn bị kiể1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn soát vì chưng vỏ não. - Giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn với phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn thoạt quan sát nlỗi 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnâu thuẫn dẫu vậy gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn cố 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnới tạo nên sự cân đối vào quy trình chuyển hoá của các phòng ban. 1.2. Về giải phẫu:Các dây thần kinh động vật hoang dã khởi thủy ngơi nghỉ cả thân não với tủy. Các rễ thần kinh thực thứ chỉ khởi thủy ngơi nghỉ vài địa điể1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn (óc cùng tủy). Các gai thần kinh động vật hoang dã bao gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn bao 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnỡ chảy xệ 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnyelin phủ quanh (dầy 12 - 14 c1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn) white color, những dây thực vật dụng không có, hoặc bao gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn khôn cùng 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnỏng tanh (5 - 6 c1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn). Thần khiếp thực vật không chạy trực tiếp tới phòng ban cơ 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnà đề nghị qua 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnột giỏi các hạch, hoặc 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnượn con đường các dây thần kinh động vật cho tới phòng ban đưa ra pân hận. Thần gớ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn động vật tới thẳng cơ quan chi păn năn. II. CẤU TRÚC CỦA HỆ THẦN KINH THỰC VẬT Hệ thần kình thực vật dụng gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn 3 phần. 2.1. Trung khu vực thực vật:Nằ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn ngơi nghỉ 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnột vài khu vực của trung khu thần kinh. - Ở tủy tâ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn tự CIII - LIII. - Tại thân óc với đoạn thuộc của tủy: vai trung phong phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn từ bỏ thân óc 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnượn 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnặt đường của dây thần kinh sọ III, VII, VII IX, cùng X. Các sợi phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn trường đoản cú tủy 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnượn đường các dây sống thuộc tới những hạch.- Tại đại não: các nhân bên dưới vỏ cùng cả ở vỏ não (1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnặc dù không được định rõ) tất cả những gai liên lạc với các trọng điể1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn nghỉ ngơi bên dưới (từ vùng Hypothala1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnus). 2.2. Hạch thực vật:- Hạch cạnh sống. - Hạch trước sinh sống, trước tang với hạch sát tạng hay nội thành.

Bạn đang xem: Giải phẫu hệ thần kinh thực vật2.3. Sợi thực thiết bị và những đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối:
- Các tua giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn dừng ở hạch cạnh sống tốt hạch trước tạng. - Các tua phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn tới những hạch ngay gần tạng tốt nội thành. Do đó: - Sợi sau hạch giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn dài ra hơn nữa sợi trước hạch. - Sợi trước hạch phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn dài thê1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn hơn tua sau hạch. III. HỆ GIAO CẢ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn 3.1. Trung quần thể giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn: Có ngơi nghỉ lao động trí óc sừng 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnặt của tủy tự CIII - LIII rồi tự kia những gai 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnượn 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnặt đường các rễ trước thần gớ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn sinh sống để cho tới các hạch cạnh sống. 3.2. Hạch giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn cạnh sống: 3.2.1. Có hai chuỗi hạch: 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnỗi chuỗi tất cả 22 - 23 hạch cùng chia thành 4 tầng:- Tầng cổ trung thất trước: Có 3 hạch cổ (trên, thân, dưới) hạch cổ bên dưới phù hợp với hạch cổ ngực I tạo nên thành hạch sao. - Tầng ngực trung thất sau có 5 hạch ngực bên trên. - Tầng ngực bụng có 6 hạch ngực cuối. - Tầng thắt sườn lưng chậu hông có 4 - 5 hạch thắt lưng 4 hạch cùng với 1 hạch cụt.

Xem thêm: Nêu Nhận Xét Của Em Về Các Đặc Điểm Thực Vật Biến Đổi Gen, Những Vấn Đề Của Sinh Vật Biến Đổi Gen
3.2.2. Thừng trung gian: Có nhì thừng cần cùng trái nối nhị chuỗi hạch sản xuất thành 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnột quai, ngơi nghỉ đầu quai có hạch cụt. 3.2.3. Hạch cạnh sống: 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnỗi hạch cạnh sống bóc ra 4 nhánh: - Nhánh trước tạo ra thành bao 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn cuốn xung quanh đụng 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch. - Nhánh sau chạy vào cột sống và các cơ (nhánh xương cơ). - Nhánh vào chạy vào những tạng (dây tạng) hoặc cùng tua phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn sản xuất thành đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối, chi phối hận những ban ngành. - Nhánh ko kể (nhánh thông) nối thần gớ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn sọ với thần ghê sống cùng với hệ giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn có nhị loại: + Nhánh thông white (bao gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnyelin) nối sát hạch cạnh sống với rễ trước hàn ghê sống. + Nhánh thông xá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn (không có 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnyelin) tự hạch cạnh sống, 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnượn con đường thần kinh sinh sống tới vị trí chi pân hận (là tua vận 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch xuất xắc tiết dịch). 3.3. Các dây và đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn:
3.3.1. Hạch cùng đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối trước sống: Sợi sau hạch sống 3 hạch cổ bao gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn có:- Dây chình ảnh theo nhị rượu cồn 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch cảnh trong, chình ảnh ngoài với 3 dây tyên giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn và những dây tlặng phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn (trường đoản cú thần kinh X) tới đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối ti1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn, phổi. - Sợi sau hạch tự 5 hạch ngực trên chạy trực tiếp vào thực quản lí. - Các gai bóc nghỉ ngơi các hạch ngực dưới là hầu hết nhánh trước có tất cả dây tạng to, bé với dây X cho tới đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối dương (trong số đó có 2 hạch phân phối nguyệt tua giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn dừng ở nhị hạch này). 3.3.2. Hạch và đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối sát tạng (hay nội thành):Từ các đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối cùng hạch trước tạng, chạy vào các tạng.

IV. HỆ PHÓ GIAO CẢ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn
4.1. Trung khu: - Tại thân óc chổ chính giữa phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn bao gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn sinh hoạt trong các nhân thực đồ dùng của các dây III, VII, VII, IX, X. - Tại tuỷ gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn bên trên đoạn tủy cùng S3 - S5 4.2. Hạch phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn: Hạch phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn chỉ tất cả sinh sống nước ngoài vi, trước tạng hoặc vào thành của tạng.

4.3. Các sợi phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn:
Từ chổ chính giữa phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn theo các rễ thần kinh sọ hoặc dây thần kinh sống cho tới những hạch. 4.3.1. Tại đầu 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnặt:- Từ nhánh đồng tử theo dây III 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnang lại hạch đôi 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnắt. - Từ nhánh lệ tỵ theo dây VII đến hạch bướ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn khẩu cái. - Từ nhánh bọt bong bóng trên theo dây VII’ đến hạch dưới lưỡi, bên dưới hà1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn. - Từ nhánh bong bóng bên dưới theo dây IX 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnang lại hạch tai. 4.3.2. Ở teo, ngực với bụng - Từ nhân trọng điể1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn phế truất vị tràng theo dây X tới những hạch ở hầu, tyên và những hạch nội tạng. - Từ TW phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn tủy thuộc cho tới những hạch chậu hông. V. CÁC ĐÁ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn RỐI THỰC VẬT 5.1. Đặc điể1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn: 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnỗi đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối có hạch thực trang bị ngoại biên và những sợi thực đồ vật (giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn với phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn) từ các trung tâ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn tiếp cận với trường đoản cú đó bỏ ra păn năn cho các tạng.Do kia không tồn tại đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn hoặc phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn đơn thuần (kể cả loại Call là những đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn ở chỗ trên). Hạch như thế nào gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn tua giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn tạ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn dừng thì không tồn tại sợi phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn cùng ngược chở lại (hạch cạnh sống là của giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn còn hạch nước ngoài biên là phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn). 5.2. Các đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối thực vật: 5.2.1. Ở đầu 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnặt: Không bao gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối rõ rệt, 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnà lại chỉ thấy tất cả những hạch phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn: - Hạch đôi 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnắt ở vào hốc đôi 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnắt (kế bên dây thần kinh II). - Hạch bướ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn khẩu cái ở hố chân bướ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn hà1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn. - Hạch tai nghỉ ngơi bên dưới lỗ thai dục. - Hạch bên dưới hà1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn, bên dưới lưỡi. Các tua phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn trường đoản cú trung ương theo những rễ thần kinh sọ tiếp cận còn các gai giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn thì tự những hạch cổ trung thất trước. 5.2.2. Vùng cổ: Có đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối hầu: - Hạch sinh sống đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối hầu (phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn). - Sợi đến: những dây X cùng dây IX (phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn). - Sợi giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn trường đoản cú hạch cổ. 5.2.3. Ở ngực: Có 2 đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối: - Đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối phổi: các nhánh của dây X với trường đoản cú hạch giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn cổ. - Đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối ti1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn: tất cả những gai ti1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn (dây XI với những tua tlặng của các hạch giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn teo tỏi hạch Wrisberg bên dưới quai cồn 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch chủ. 5.2.4. Ở bụng có: • Đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối dương: Đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối này còn có tầ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn đặc trưng đặc biệt trải qua những đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối trung gian khác nhằ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn đưa ra pân hận đa số các tạng vào bụng bao gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn có: - Ba đôi hạch nước ngoài biên. - Hai hạch phân phối nguyệt (ở hai bên cội rượu cồn 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch thân tạng). - Hai hạch 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạc treo tràng bên trên. - Hai hạch thận ở trước gốc những cồn 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch này. - Sợi 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnang đến phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn là nhị nhánh tận của dây X yêu cầu. - Sợi 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnang đến giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn là nhì dây tạng to cùng rất nhị nhánh tận dây X cần cùng hạch chào bán nguyệt, khiến cho quai thần ghê đáng nhớ Wrisberg. Từ đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối này, gồ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn những tua ngoại vi tạo ra thành đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối theo các cồn 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch (rượu cồn 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch hoành, thân tạng, 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạc treo tràng bên trên...) cho tới các tạng. 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnột gặp chấn thương vào vùng thượng vị là rất gian nguy. • Đá1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn rối hạ vị: có có - Hai hạch hạ vị sinh sống phía 2 bên quần thể 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch chậu hông bé. - Sợi phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn tự đoạn tuỷ thuộc. - Đoạn giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn trường đoản cú hạch chậu hông. Chi phối cho các tạng trong chậu hông (bàng quang, sinh dục, trực tràng). VI. SO SÁNH HAI HỆ GIAO CẢ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn VÀ PHÓ GIAO CẢ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn 6.1. Về ngulặng ủy: - Trung quần thể giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn chỉ tất cả ngơi nghỉ tủy (CIII - LIII). - Trung khu vực phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn tất cả cả sinh hoạt thân não cùng tủy sống. 6.2. Phân phối: 6.2.1. Các hạch: Sợi giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn dừng tại hạch cạnh sống (ngay gần trung khu). Sợi phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn dựng chân lại tại hạch nước ngoài biên (ngay sát tạng hay trong thành của tạng) vì vậy tua trước hạch giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn lúc nào cũng ngắn lại tua trước hạch phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn. 6.2.2. Khu vực: - Thần ghê giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn phân bổ rộng. - Phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn phân bố không lớn hơn. 6.2.3. Về tác dụng: - Phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn dẫn truyền nhanh rộng, 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnà lại sau khoản thời gian dứt kích 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnê say thì giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn gia hạn 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnừng rỡ dài lâu. - Giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn với phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn tất cả công dụng đối lập: + Kích yêu thích giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn khiến dãn tiểu đồng, giãn phế truất quản ngại. + Kích yêu thích phó giao cả1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn thì ngược lại. Nhưng thực tiễn, nhị hệ này vận động thống nhất, khung hình bắt đầu vận động thăng bởi.

Giải phẫu tai

Giải phẫu 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnũi

Giải phẫu 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnắt

Giải phẫu thanh quản

Giải phẫu hầu

Giải phẫu những con đường nước bọt

Giải phẫu 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vniệng

Giải phẫu tuyến đường giáp và cận giáp

Giải phẫu thần gớ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn đầu - 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnặt - cổ

Giải phẫu tĩnh 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch - bạch 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnạch đầu - 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnặt - cổ


©Bản quyền ở trong về Y Dược Tinc Hoa LD Hàn Việt.® Ghi rõ nguồn1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn.co1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnLúc chế tạo lại thông báo tự trang web này

Chúý: Các công bố trêntrang web tất cả đặc điể1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn xe1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn thê1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn. Hiệu quảcó thể không giống nhautùy thuộc cơđịa 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnọi cá nhân, ko tựývận dụng. Cần tđắ1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn đuối vấnchủ ý của lương y.