Hoàng yến trắng – Ascocentrum pusillum

0
7

Phong lan nhỏ, thân cao 5-10 phân, lá cứng dài 5-7 phân. Hoa moc từng chùm dài 2-3 phân, to 1.2 phân, nở vào Đông -Xuân.

Ascocentrum pusillum Aver. 1988
Đồng danh: Ascocentropsis pusilla (Aver.) Senghas & Schildh. 2000; Ascolabium pusillum (Aver.) Aver. 1994
Tên Việt: Tiểu hoàng (PHH) Hoàng yến trắng (TH). 
Mô tả: Phong lan nhỏ, thân cao 5-10 phân, lá cứng dài 5-7 phân. Hoa moc từng chùm dài 2-3 phân, to 1.2 phân, nở vào Đông -Xuân.
Nơi mọc: Chu Pao, Kontum, Gia lai, Đà Lạt.

Hoàng yến trắng, tiểu hoàng - Ascocentrum pusillum

Hoàng yến trắng, tiểu hoàng - Ascocentrum pusillum

Hoàng yến trắng, tiểu hoàng - Ascocentrum pusillum

Hoàng yến trắng, tiểu hoàng - Ascocentrum pusillum

Hoàng yến trắng, tiểu hoàng - Ascocentrum pusillum

Hoàng yến trắng, tiểu hoàng - Ascocentrum pusillum

Theo Hoalanvietnam.org

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here