Lan lọng thơm – Bulbophyllum odoratissimum

0
5

Củ giả cao khoảng 2cm, xếp cánh nhau 4cm, dạng thuôn dài, có cạnh răn reo, đỉnh mang 1 lá. Lá dày cứng nổi rõ gân giữa, dạng thuôn đều cả hai đầu. Cụm hoa mọc ở gốc củ giả, cứng, thẳng, mang hoa, xếp dày đặc ở đỉnh dạng hình cầu, rất thơm.

Tên Việt Nam: Lan lọng thơm
Tên Latin: Bulbophyllum odoratissimum
Đồng danh: Bulbophyllum odoratissimum (J.E.Sm) Lindl.
Họ: Phong lan Orchidaceae
Bộ: Phong lan Orchidales
Lớp (nhóm): Cây phụ sinh

Mô tả: Lan sống phụ sinh, thân rễ mảnh, nhẵn, củ giả cao khoảng 2cm, xếp cánh nhau 4cm, dạng thuôn dài, có cạnh răn reo, đỉnh mang 1 lá. Lá dày cứng nổi rõ gân giữa, dạng thuôn đều cả hai đầu. Cụm hoa mọc ở gốc củ giả, cứng, thẳng, mang hoa, xếp dày đặc ở đỉnh dạng hình cầu, đường kính khoảng 2cm, rất thơm. Hoa nhỏ có cánh đài, cánh tràng dạng thuôn dài, màu vàng rồi trắng. Cánh môi dày cứng và cong.

Phân bố: Cây mọc chủ yếu ở Tây Nguyên: Lâm Đồng, Kontum, Gia Lai, và rải rác ở Bắc bộ (theo Petelot) loài này còn phân bố ở Nepal, Mianma, Thái Lan, Trung Quốc…

Tài liệu dẫn: Phong lan Việt Nam – Trần Hợp – trang 44.

Lan lọng thơm - Bulbophyllum odoratissimum

Lan lọng thơm - Bulbophyllum odoratissimum

Lan lọng thơm - Bulbophyllum odoratissimum

Lan lọng thơm - Bulbophyllum odoratissimum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here