Nêu Đặc Điểm Chung Của Thực Vật Hạt Trần Hạt Kín Và Hạt Trần

0
65

hãy trình bày đặc điểm của thực vật hạt kín?

Đặc điểm hạt trần

[ 1phuttietkiemtrieuniemvui ] Hạt trần, là nhómthực vậtđã có cấu tạo phức tạp: thân gỗ, có mạch dẫn. Chúng sinh sản bằnghạtmầm lộ trên các lá noãn hở (vì vậy mới có tên làHạt trần). Chúng chưa có hoa và quả.

Vai trò hạt trần

+ cung cấp gỗ quý , tốt

vd : thông ; bạch đàn ,…

+ trồng làm cảnh

vd : tre

Đặc điểm hạt kín

Hạt kínlà nhómthực vậtcó hoa. Chúng có một sốđặc điểmchung như sau: – Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép…), trong thân có mạch dẫn hoàn thiện. …Hạtnằm trong quả (ở hoa là noãn nằm trong bầu) – đây là một ưu thếcủacác câyhạt kín, vìhạtđược bảo vệ tốt hơn.

Nêu đặc điểm chung của thực vật hạt kín và hạt trần?

Phân biệt 2 loại thực vật?

Trong các đặc điểm phân biệt, đặc điểm nào quan trọng nhất

1)*Đặc điểm chung thực vật hạt trần:-Cơ quan sinh dưỡng: rễ cọc, thân gỗ, lá kim-Cơ quan sinh sản: nón đực, nón cái, hạt nằm trên lá noãn hở*Đặc điểm chung thực vật hạt kín:-Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng:+Rễ: rễ cọc, rễ chùm..+Thân: thân gỗ, thân cỏ..+Lá: lá đơn hoặc lá kép..-Trong thân có mạch dẫn phát triển.+Có hoaquả, hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu).Đây là một đặc điểm tiến hóa và là ưu thế của cây Hạt kín (hạt được bảo vệ tốt hơn). Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

2)

Hạt trần Hạt kín
+Rễ, thân, lá thật. +Rễ thân, lá thật; vô cùng đa dạng.
+Có mạch dẫn. +Có mạch dẫn hoàn thiện.
+Chưa có hoa, quả. Cơ quan sinh sản là nón. +Có hoa: Cơ quan sinh sản là hoa quả
+Hạt nằm trên lá noãn hở. +Hạt nằm trong quả.

3)Điểm quan trọng nhất để phân biệt thực vật hạt trần với thực vật hạt kín là cách chúng bảo vệ hạt. Hạt của thực vật hạt trần chưa được bảo vệ, nằm lộ trên các lá noãn hở; hạt của thực vật hạt kín lại được bảo vệ trong quả(trước đó là noãn nằm trong bầu).

đặc điểm chung của các ngành thực vật rêu, tảo, dương xỉ, hạt trần, hạt kín

Tên ngành Đặc điểm chung
Tảo – Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào.

– Cấu tạo rất đơn giản.

– CÓ hai màu khác nhau và luôn có chất diệp lục.

– Hầu hết sống ở nước.

Rêu – Đã có thân, lá.

– Caai tạo đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

– Sinh sản bằng bào tử.

– Chỉ sống được ở nơi ẩm ướt.

Quyết – Đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.

– Sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Hạt trần – Thân gỗ, có mạch dẫn.

– Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

– Chưa có hoa và quả.

Hạt kín – Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn hoàn thiện.

– Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả ( trước đó là noãn hoàng nằm trong bầu là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

– Môi trường sống đa dạng. Đây là ngành thực vật tiến hóa hơn cả.

 

Tảo

– Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào.

– Cấu tạo rất đơn giản.

– CÓ hai màu khác nhau và luôn có chất diệp lục.

– Hầu hết sống ở nước.

Rêu

– Đã có thân, lá.

– Caai tạo đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

– Sinh sản bằng bào tử.

– Chỉ sống được ở nơi ẩm ướt.

Quyết

– Đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.

– Sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Hạt trần

– Thân gỗ, có mạch dẫn.

– Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

– Chưa có hoa và quả.

Hạt kín

– Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn hoàn thiện.

– Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả ( trước đó là noãn hoàng nằm trong bầu là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

– Môi trường sống đa dạng. Đây là ngành thực vật tiến hóa hơn cả.

Đặc điểm chung :

+ Quyết : đã có thân , rễ , lá thực sự . Có mạnh dẫn . Sinh sản bằng bào tử

+ Hạt trần : thân có mạch dẫn , sinh sản bằng hạt , hạt nằm lộ trên các lá noãn hở

+ Rêu : có rễ giả , lá nhỏ hẹp , chưa có mạnh dẫn . Sinh sản bằng bào tử . Sông ở nơi ẩm ướt

+ Tảo : chưa có rễ thân lá thực sự . Chủ yếu sống ở dưới nước

+ Hạt kín : là những thực vật có hoa , quả . Hạt nằm trong quả

1. Trình bày đặc điểm cấu tạo và sinh sản của các ngành thực vật

2.So sánh điểm khác, giống giữa rêu – dương xỉ – hạt trần – hạt kín.

Các bn ơi giúp mk đi nha !!!!!!!

So sánh đặc điểm của thực vật hạt trần và thực vật hạt kín

Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những điểm phân biệt là:+ Cơ quan sinh dưỡng:- Cây hạt trần: Rễ cọc, thân gỗ, lá kim.- Cây hạt kín rất đa dạng: Rễ cọc, rễ chùm; thân gỗ, thân cỏ…; lá đơn, lá kép…+ Cơ quan sinh sản:- Cây hạt trần: Chưa có hoa và quả, cơ quan sinh sản là nón, hạt nằm trên lá noãn hở- Cây hạt kín: Có hoa , cơ quan sinh sản là hạt, hạt nằm trong quả- Đặc điểm quan trọng nhất: Hạt nằm trong quả (Trước đó là noãn nằm trong bầu) là một ưu thế của cây hạt kín vì nó được bảo vệ tốt hơn.

Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những điểm phân biệt là:

+ Cơ quan sinh dưỡng:- Cây hạt trần: Rễ cọc, thân gỗ, lá kim.- Cây hạt kín rất đa dạng: Rễ cọc, rễ chùm; thân gỗ, thân cỏ…; lá đơn, lá kép…+ Cơ quan sinh sản:- Cây hạt trần: Chưa có hoa và quả, cơ quan sinh sản là nón, hạt nằm trên lá noãn hở- Cây hạt kín: Có hoa , cơ quan sinh sản là hạt, hạt nằm trong quả
Đúng 0
Bình luận (0)

Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những điểm phân biệt là:

+ Cơ quan sinh dưỡng:- Cây hạt trần: Rễ cọc, thân gỗ, lá kim.- Cây hạt kín rất đa dạng: Rễ cọc, rễ chùm; thân gỗ, thân cỏ…; lá đơn, lá kép…+ Cơ quan sinh sản:- Cây hạt trần: Chưa có hoa và quả, cơ quan sinh sản là nón, hạt nằm trên lá noãn hở- Cây hạt kín: Có hoa , cơ quan sinh sản là hạt, hạt nằm trong quả

Trình bày đặc điểm cấu tạo và sinh sản của các ngành thực vật: Tảo, Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín. Cho 5 ví dụ đại diện mỗi nghành

Tên ngành Đặc điểm chung
Tảo – Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào.

– Cấu tạo rất đơn giản.

– CÓ hai màu khác nhau và luôn có chất diệp lục.

– Hầu hết sống ở nước.

Rêu – Đã có thân, lá.

– Caai tạo đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

– Sinh sản bằng bào tử.

– Chỉ sống được ở nơi ẩm ướt.

Quyết – Đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.

– Sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Hạt trần – Thân gỗ, có mạch dẫn.

– Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

– Chưa có hoa và quả.

Hạt kín – Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn hoàn thiện.

– Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả ( trước đó là noãn hoàng nằm trong bầu là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

Đúng 1
Bình luận (1)

Tên ngành Đặc điểm chung
Tảo – Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào.

– Cấu tạo rất đơn giản.

– CÓ hai màu khác nhau và luôn có chất diệp lục.

– Hầu hết sống ở nước.

Rêu – Đã có thân, lá.

– Caai tạo đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

Xem thêm: Vì Sao Thực Vật Xanh Tắm Mình Trong Biển Đạm Nhưng Vẫn Thiếu Đạm

– Sinh sản bằng bào tử.

– Chỉ sống được ở nơi ẩm ướt.

Quyết – Đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.

– Sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Hạt trần – Thân gỗ, có mạch dẫn.

– Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

– Chưa có hoa và quả.

Hạt kín – Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn hoàn thiện.

– Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả ( trước đó là noãn hoàng nằm trong bầu là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

 

Tên ngành Đặc điểm chung
Tảo – Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào.

– Cấu tạo rất đơn giản.

– CÓ hai màu khác nhau và luôn có chất diệp lục.

– Hầu hết sống ở nước.

Rêu – Đã có thân, lá.

– Caai tạo đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

– Sinh sản bằng bào tử.

– Chỉ sống được ở nơi ẩm ướt.

Quyết – Đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.

– Sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Hạt trần – Thân gỗ, có mạch dẫn.

– Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

– Chưa có hoa và quả.

Hạt kín – Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn hoàn thiện.

– Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả ( trước đó là noãn hoàng nằm trong bầu là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.

Tên ngành

Đặc điểm chung
Tảo – Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào.

– Cấu tạo rất đơn giản.

– CÓ hai màu khác nhau và luôn có chất diệp lục.

– Hầu hết sống ở nước.

Rêu – Đã có thân, lá.

– Caai tạo đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

– Sinh sản bằng bào tử.

– Chỉ sống được ở nơi ẩm ướt.

Quyết – Đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.

– Sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Hạt trần – Thân gỗ, có mạch dẫn.

– Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

– Chưa có hoa và quả.

Hạt kín – Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn hoàn thiện.

– Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả ( trước đó là noãn hoàng nằm trong bầu là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.v

Tên ngành

Đặc điểm chung
Tảo – Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào.

– Cấu tạo rất đơn giản.

– CÓ hai màu khác nhau và luôn có chất diệp lục.

– Hầu hết sống ở nước.

Rêu – Đã có thân, lá.

– Caai tạo đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

– Sinh sản bằng bào tử.

– Chỉ sống được ở nơi ẩm ướt.

Quyết – Đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.

– Sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Hạt trần – Thân gỗ, có mạch dẫn.

– Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

– Chưa có hoa và quả.

Hạt kín – Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn hoàn thiện.

– Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả ( trước đó là noãn hoàng nằm trong bầu là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.v

Tên ngành

Đặc điểm chung
Tảo – Cơ thể gồm một hoặc nhiều tế bào.

– Cấu tạo rất đơn giản.

– CÓ hai màu khác nhau và luôn có chất diệp lục.

– Hầu hết sống ở nước.

Rêu – Đã có thân, lá.

– Caai tạo đơn giản: thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

– Sinh sản bằng bào tử.

– Chỉ sống được ở nơi ẩm ướt.

Quyết – Đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn.

– Sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Hạt trần – Thân gỗ, có mạch dẫn.

– Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

– Chưa có hoa và quả.

Xem thêm: So Sánh Sinh Sản Vô Tính Và Sinh Sản Hữu Tính Ở Thực Vật Sinh 11

Hạt kín – Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn hoàn thiện.

– Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả ( trước đó là noãn hoàng nằm trong bầu là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau.vvv

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here