Ở THỰC VẬT, NGUYÊN TO DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU

Chỉ có 17 ngulặng tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu: C, H, O, N, Phường, K, S, Ca, Mg, sắt, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni và 3 ngulặng tố Na, Si, Co cần mang lại một số loại cây.

Bạn đang xem: Ở thực vật, nguyên to dinh dưỡng khoáng thiết yếu

*

1.1. Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu

Ngulặng tố bồi bổ khoáng cần thiết là:

+ Nguyên tố mà thiếu nó cây ko ngừng được chu trình sinh sống.

+ Không thể sửa chữa được vày bất kỳ nguim tố làm sao khác.

+ Phải thẳng tsay đắm gia vào quá trình gửi hóa đồ vật hóa học vào khung người.

1.2.Phân một số loại nguyên ổn tố bổ dưỡng khoáng thiết yếu

Nguim tố bồi bổ khoáng rất cần thiết được tạo thành 2 nhóm:

+ Ngulặng tố đại lượng(hàm lượng >100 mg/1kilogam chất khô): C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Mg.

+ Nguim tố vi lượng(hàm lượng ≤100 mg/1kilogam chất khô): sắt, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni.

1.3. Vai trò của những nguyên ổn tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu vào cây

Các nguim tố

đại lượng

Dạng mà lại cây

hấp thụ

Vai trò trong khung người thực vật

Nito

NH+4 với NO3-

Thành phần của prôtêin, axit nuclêic.

Xem thêm: "Nói Chuyện" Được Với Người Thực Vật Là Gì, Sống Thực Vật

Phôtpho

H2PO-4, PO43-

Thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim

Kali

K+

Hoạt hóa enzyên ổn, cân đối nước cùng ion, msinh hoạt khí khổng

Canxi

Ca2+

Thành phần của thành tế bào cùng màng tế bào, hoạt hóa enzim

Magiê

Mg2+

Thành phanà của dịêp lục, hoạt hóa enzim

Lưu huỳnh

SO2-4

Thành phần của prôtêin

Các nguyên tố vi lượng

Dạng mà lại cây hấp thụ

Vai trò trong khung hình thực vật

Sắt

Fe2+, Fe3+

Thành phần của xitôcroom, tổng phù hợp dịêp lục, hoạt hóa enzim

Mangan

Mn2+

Hoạt hóa nhiều enzim

Bo

B4O72- với BO33-

Liên quan tiền cho buổi giao lưu của mô phân sinh

Clo

Cl-

Quang phân li nước, cân đối ion

Kẽm

Zn2+

Hoạt hóa các enzim

Đồng

Cu2+

Hoạt hóa những enzim

Môlipđen

MoO42-

Cần cho việc thương lượng nitơ

Niken

Ni2+

Thành phần của enzim urêaza

Vai trò chung: Tyêu thích gia cấu trúc hóa học sinh sống và thay đổi quy trình Bàn bạc chất.

Hiện tượng thiếu hụt những nguyên tố bổ dưỡng thường xuyên được biểu hiện thành những dấu hiệu Color đặc trưng trên lá.

*

1.4. Nguồn cung cấp những nguim tố bồi bổ khoáng cho cây

1.4.1. Đất là nguồn hỗ trợ chủ yếu các chất khoáng cho cây

Trong đất các nguyên tố khoáng lâu dài ở cả 2 dạng: không chảy và kết hợp.

– Cây chỉ hấp thụ những muối khoáng làm việc dạng hòa tan.

1.4.2. Phân bón mang lại cây trồng

– Tùy ở trong vào nhiều loại phân, giống như cây cỏ để bón liều lượng mang đến tương xứng.

*

Đồ thị mối đối sánh giữa liều lượng phân bón với sinc trưởng của cây