Thảm Thực Vật Là Gì Địa 10 Bài 19 (Có Đáp Án), Bài 1 Trang 73 Sgk Địa Lí 10

0
41

 

[ 1phuttietkiemtrieuniemvui] Giải Bài Tập Địa Lí 10 – Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất giúp HS giải bài tập, các em sẽ có được những kiến thức phổ thông cơ bản, cần thiết về các môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở các châu lục:

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 19 trang 71: Dựa vào cáchình 19.1, 19.2 và kiến thức đã học, em hãy cho biết:

-Thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân bố trong phạm vi những vĩ tuyến nào? Những châu lục nào có chúng? Tại sao?

-Những kiểu thảm thực vật và nhóm đất thuộc môi trường đới ôn hòa phân bố ở những châu lục nào? Tại sao đới này lại có nhiều kiểu thảm thực vật và nhóm đất như vậy?

Trả lời:

-Thảm thực vật đài nguyên và đất đài nguyên phân bố trong khoảng vĩ tuyến từ 60º về cực, ở các châu Á, châu Mĩ, châu Âu bởi phần lãnh thổ của các châu lục này kéo dài dài đến vùng cực.

-Các kiểu thảm thực vật và nhóm đất thuộc môi trường đới ôn hòa phân bố ở châu Mĩ, châu Âu, châu Á, châu Phi và châu Đại Dương bởi các châu lục này có diện tích rộng lớn và có nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 19 trang 72: Dựa vào cáchình 19.1, 19.2 và kiến thức đã học, em hãy cho biết:

-Những kiểu thảm thực vật và nhóm đất môi trường đới nóng chiếm ưu thế ở những châu lục nào? Nhưng châu lục nào không có? Tại sao?

Trả lời:

-Các kiểu thảm thực vật và nhóm đất môi trường đới nóng có ở châu Mĩ, châu Á, châu Phi và châu Đại Dương, và không có ở châu Âu và châu Nam Cực bởi hai châu lục này không nằm trong môi trường đới nóng.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 19 trang 73: Dựa vào hình 19.11 và kiến thức đã học, em hãy cho biết ở sườn Tây dãy Cap-ca từ chân núi lên đỉnh có những vành đai thực vật và đất nào?

Trả lời:

Độ cao Vành đai thực vật Đất
Từ 0 – 500m Rừng lá rộng cận nhiệt Đất đỏ cận nhiệt
Từ 500 – 1200m Rừng hỗn hợp Đất nâu
Từ 1200 – 1600m Rừng lá kim Đất pốt-dôn
Từ 1600 – 2000m Đồng cỏ núi Đất đồng cỏ núi
Từ 2000 – 2800m Địa y và cây bụi Đất sơ đẳng xen lẫn đá
Trên 2800m Băng tuyết

Bài 1 trang 73 Địa Lí 10: Nguyên nhân nào dẫn tới sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ?

Trả lời:

– Nguyên nhân dẫn tới sự phân bố của các kiểu thảm thực vật và đất theo vĩ độ là do chế độ nhiệt, ẩm của khí hậu.

– Chế độ nhiệt ẩm quyết định đến sự phân bố của các thảm thực vật, chế độ nhiệt ẩm thay đổi theo vĩ độ và độ cao, nên các thảm thực vật cũng thay đổi theo.

– Sự hình thành đất cũng phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện khí hậu và sinh vật.

Bài 2 trang 73 Địa Lí 10: Nguyên nhân gây ra sự phân bố các vành đai thực vật và đất theo độ cao là gì?

Trả lời:

Chế độ nhiệt ẩm thay đổi theo độ cao dẫn đến thảm thực vật và đất cũng thay đổi theo độ cao.

Trả lời:

Vĩ tuyến Thảm thực vật Nhóm đất
65º – 70º Đài nguyên Đài nguyên
57º – 65º Rừng lá kim Pốt – dôn
55º – 57º Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới Đất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới
30º – 55º Thảo nguyên, cây bụi và đồng cỏ núi cao Đất đen, hạt dẻ thảo nguyên núi cao
37º – 38º và 47º – 49º Hoang mạc và bán hoang mạc Hoang mạc và bán hoang mạc
28º – 30º Rừng lá kim Đất đỏ vàng cận nhiệt đới
5º – 28º Rừng nhiệt đới, xích đạo Đất feralit đỏ vàng, đất đen nhiệt đới

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here