Câu Hỏi Hãy Nêu Các Thảm Thực Vật Tiêu Biểu Của Môi Trường Nhiệt Đới Là Gì?

0
66
Thảm Thực Vật Tiêu Biểu Của Môi Trường Nhiệt Đới
Thảm Thực Vật Tiêu Biểu Của Môi Trường Nhiệt Đới

Hãy nêu thảm thực vật tiêu biểu của môi trường nhiệt đới gió mùa

Hướng dẫn giải

-Thực vật

-Rừng rậm

-Rưng thưa và rụng là

-Xavan

-Rừng ngập mặn

Thảm thực vật không thuộc môi trường nhiệt đới gió mùa là:

A. rừng cây rụng lá vào mùa khô.

B. đồng cỏ cao nhiệt đới.

C. rừng ngập mặn.

D. rừng rậm xanh quanh năm

Chọn: D.

Hướng dẫn giải

Môi trường nhiệt đới gió mùa có thảm thực vật đa dạng, gồm có rừng cây rụng lá vào mùa khô, rừng ngập mặn ven biển, đồng cỏ cao nhiệt đới.

Bạn đang xem: Thảm thực vật tiêu biểu của môi trường nhiệt đới

Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật chính nào?

A. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp

B. Rừng nhiệt đới ẩm

C. Rừng cận nhiệt ẩm

D. Rừng nhiệt đới ẩm

Hướng dẫn giải

Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính là đất feralit đỏ vàng và thực vật nhiệt đới ẩm phát triển quanh năm.

Thảm thực vật nào sau đây không thuộc môi trường nhiệt đới gió mùa?

A. rừng cây rụng lá vào mùa khô.

B. đồng cỏ cao nhiệt đới.

C. rừng ngập mặn.

D. rừng rậm xanh quanh năm.

Hướng dẫn giải

Môi trường nhiệt đới gió mùa có thảm thực vật đa dạng, gồm: rừng cây rụng lá vào mùa khô, rừng ngập mặn ven biển, đồng cỏ cao nhiệt đới.

Chọn: D.

Thảm thực vật nào sau đây không thuộc môi trường nhiệt đới gió mùa?

A.rừng cây rụng lá vào mùa khô.

B.đồng cỏ cao nhiệt đới.

C.rừng ngập mặn.

D.rừng rậm xanh quanh năm

Đáp án D

Hướng dẫn giải

Môi trường nhiệt đới gió mùa có thảm thực vật đa dạng, gồm: rừng cây rụng lá vào mùa khô (ví dụ: rừng cao su), rừng ngập mặn ven biển, đồng cỏ cao nhiệt đới.

Rừng rậm xanh quanh năm là thảm thực vật của môi trường xích đạo ẩm, không thuộc môi trường nhiệt đới gió mùa

Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

A. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp. Đất nâu và xám.

B. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm.

C. Rừng cận nhiệt ẩm. Đất đỏ, nâu đỏ.

D. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng ( feralit )

Hướng dẫn giải

Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính là đất feralit đỏ vàng và thực vật nhiệt đới ẩm phát triển quanh năm.

Chọn: C

Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa nước ta là

A. xa van, truông trên nền đất khô cằn.

B. rừng nhiệt đới trên đá vôi.

C. rừng ngập mặn với sinh khối và năng suất sinh học cao.

D. rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit.

Hướng dẫn giải

Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới âm gió mùa nước ta là rừng nhiệt đới âm gió mùa phát triển trên đất feralit (sgk Địa lí 12 trang 46)

Chọn đáp án D

Xem thêm: Hạn Chế Của Chế Phẩm Sinh Học Bảo Vệ Thực Vật, Ứng Dụng Chế Phẩm Sinh Học Phục Vụ Cho Cây Trồng

Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là

A. hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất phù sa.

B. hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit.

C. hệ sinh thái rừng cận nhiệt đới gió mùa phát triển trên đất feralit.

D. hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất mùn.

Chọn: B.

Hướng dẫn giải

Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit. Do khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, loại đất đặc trưng là đất feralit.

Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là

A. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới khô lá rộng và xa van, bụi gai nhiệt đới.

B. Hệ sinh thái rừng ngập mặn cho năng suất sinh học cao.

C. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit.

D. Hệ sinh thái rừng rậm thường xanh quanh năm.

Hướng dẫn giải

Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nuớc ta là hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit (sgk Địa lí 12 trang 46).

Chọn C

Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là

A. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới khô lá rộng và xa van, bụi gai nhiệt đới.

B. Hệ sinh thái rừng ngập mặn cho năng suất sinh học cao.

C. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit.

D. Hệ sinh thái rừng rậm thường xanh quanh năm.

Đáp án C

Hướng dẫn giải

Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nuớc ta là hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa phát triển trên đất feralit (sgk Địa lí 12 trang 46).

Xem thêm: Sự Hình Thành Túi Phôi Ở Thực Vật Có Hoa Diễn Ra Như Thế Nào ?

Thảm thực vật điển hình cho môi trường nhiệt đới là:

A. Đài nguyên

B.Xa van

C.Rừng rậm

D.Đồi trọc

Đáp án C

(Vì đây là ở môi trường nhiệt đới.Nên động vật và thực vật đa dạng,phong phú .)

Thảm thực vật tiêu biểu ở môi trường xích đạo

A. rừng rậm xanh quanh năm.

B. xavan và cây bụi.

C. rừng lá kim.

D. đài nguyên.

Đáp án A

Nêu thảm thực vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa

Hướng dẫn giải

Tùy thuộc vào lượng mưa và sự phân bố mưa trog năm mak có các thảm thực vật khác nhau . Ở nơi mưa nhiều , rừng cx có nhiều tầng nhưng ko bằng rừng rậm xanh quanh năm ; trog rừng có 1 số cây rụng lá vào mùa khô. Những nơi ít mưa có đồng cỏ cao nhiệt đới , Ở vùng cửa sông , vưn biển xuất hiện rừng ngập mặn.

Thảm thực vật đặc trưng của môi trường nhiệt đới là.

A,xa van;

B, rừng rậm;

C, rừng thưa;

D,Hoang mạc

Hướng dẫn giải

⇒ Thảm thực vật đặc trưng của môi trường nhiệt đới là đồng cỏ cao nhiệt đới hay còn gọi là xa van

Thảm thực vật môi trường nhiệt đới thay đổi dần về phía hai chí tuyến từ

A. nửa hoang mạc, xavan, rừng thưa.

B. rừng thưa, xavan, nửa hoang mạc.

C. xavan, rừng thưa, nửa hoang mạc.

D. rừng lá kim, rừng hỗn giao, rừng cây bụi gai.

Đáp án B

Nêu thảm thực vật của môi trường nhiệt đới gió mùa

Đặc điểm của thảm thực vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa là Tùy thuộc vào lượng mưa và sự phân bố mưa trog năm mak có các thảm thực vật khác nhau . Ở nơi mưa nhiều , rừng cx có nhiều tầng nhưng ko bằng rừng rậm xanh quanh năm ; trog rừng có 1 số cây rụng lá vào mùa khô. Những nơi ít mưa có đồng cỏ cao nhiệt đới , Ở vùng cửa sông , vưn biển xuất hiện rừng ngập mặn.

Thế nào là thảm thực vật

Từ thảm thực vật Latinh, thuật ngữ thảm thực vật được sử dụng để đặt tên cho nhóm rau tồn tại trong một không gian địa lý nhất định. Nó có thể là hệ thực vật của địa hình ( thảm thực vật bản địa ) hoặc các loài nhập khẩu.

Khái niệm thảm thực vật không đề cập đến bất kỳ đơn vị phân loại cụ thể nào. Đó là, thảm thực vật có thể bao gồm các loài thực vật có đặc điểm khác nhau và trong các tình huống địa lý rất đa dạng.

Khái niệm này cho phép đặt tên từ các khu rừng nguyên sinh đến các bộ cây bụi hoang dã hoặc các khu vườn được thiết kế bởi một người làm vườn. Ví dụ: “Thảm thực vật của tỉnh này rất phong phú”“Tôi muốn đi nghỉ ở một nơi có nhiều thảm thực vật và động vật”“Ô nhiễm khiến thảm thực vật của loại thành phố này ngày càng khan hiếm” .

Điều quan trọng là phải nhớ rằng thảm thực vật không chỉ quan trọng từ quan điểm của cảnh quan hoặc sự hấp dẫn thị giác, mà nó còn quan trọng đối với 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnệc tạo ra oxy, bảo tồn đất và cái gọi là chu trình carbon.

Có nhiều loại thảm thực vật khác nhau tùy thuộc vào môi trường mà nó nằm. Thảm thực vật thủy sinh là loài thích nghi với nước hoặc môi trường có độ ẩm cao. Những cây này sống trong ao, đầm lầy, đồng bằng châu thổ hoặc đầm phá, ngập nước toàn bộ hoặc có lá nổi.

Các loại thảm thực vật khác là thảm thực vật thạch cao (xuất hiện trong khu vực thạch cao) và thảm thực vật halófila (sở hữu các loại đất có chỉ số muối cao).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here