THẢM THỰC VẬT TIÊU BIỂU CỦA MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Thảm thực vật không trực thuộc môi trường nhiệt đới gió mùa rét là:

A. rừng cây rụng lá vào mùa thô.

Bạn đang xem: Thảm thực vật tiêu biểu của môi trường nhiệt đới

B. đồng cỏ cao nhiệt đới.

C. rừng ngập mặn.

D. rừng rậm xanh xung quanh năm


*

Chọn: D.

Môi trường nhiệt đới gió mùa gió rét tất cả thảm thực đồ dùng phong phú, có tất cả rừng cây rụng lá vào mùa khô, rừng ngập mặn ven biển, đồng cỏ cao nhiệt đới gió mùa.Khí hậu nhiệt đới gió mùa gồm kiểu dáng thảm thực trang bị thiết yếu nào?

A. Rừng lá rộng và rừng lếu láo hợp

B. Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm

C. Rừng cận nhiệt ẩm

D. Rừng nhiệt đới ẩm


Thảm thực đồ vật làm sao sau đây không thuộc môi trường thiên nhiên nhiệt đới gió mùa gió mùa?

A. rừng cây rụng lá vào mùa thô.

B. đồng cỏ cao nhiệt đới gió mùa.

C. rừng ngập mặn.

D. rừng rậm xanh quanh năm.


Môi ngôi trường nhiệt đới gió mùa gió rét tất cả thảm thực đồ vật đa dạng chủng loại, gồm: rừng cây rụng lá vào mùa khô, rừng ngập mặn ven bờ biển, đồng cỏ cao nhiệt đới gió mùa.

Chọn: D.


Thảm thực vật dụng nào dưới đây ko trực thuộc môi trường xung quanh nhiệt đới gió mùa?

A.rừng cây rụng lá vào mùa thô.

B.đồng cỏ cao nhiệt đới gió mùa.

C.rừng ngập mặn.

D.rừng rậm xanh xung quanh năm


Đáp án D

Môi trường nhiệt đới gió mùa gồm thảm thực đồ vật đa dạng và phong phú, gồm: rừng cây rụng lá vào mùa thô (ví dụ: rừng cao su), rừng ngập mặn ven biển, đồng cỏ cao nhiệt đới gió mùa.

Rừng rậm xanh quanh năm là thảm thực trang bị của môi trường xích đạo ẩm, ko trực thuộc môi trường nhiệt đới gió mùa


Khí hậu nhiệt đới gió mùa gió rét có hình trạng thảm thực trang bị cùng đội đất chính nào ?

A. Rừng lá rộng lớn và rừng tất cả hổn hợp. Đất nâu cùng xám.

B. Rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm. Đất đỏ vàng cận sức nóng ẩm.

C. Rừng cận sức nóng ẩm. Đất đỏ, nâu đỏ.

D. Rừng nhiệt đới gió mùa ẩm. Đất đỏ xoàn ( feralit )


Chình họa quan tiền tiêu biểu vượt trội đến thiên nhiên nhiệt đới độ ẩm gió mùa rét việt nam là

A. xa van, truông bên trên nền khu đất khô cằn.

Xem thêm: Hạn Chế Của Chế Phẩm Sinh Học Bảo Vệ Thực Vật, Ứng Dụng Chế Phẩm Sinh Học Phục Vụ Cho Cây Trồng

B. rừng nhiệt đới trên đá vôi.

C. rừng ngập mặn với sinc kăn năn và năng suất sinh học cao.

D. rừng nhiệt đới gió mùa ẩm gió bấc cải tiến và phát triển bên trên đất feralit.


Chình họa quan liêu tiêu biểu vượt trội mang lại thiên nhiên nhiệt đới gió mùa âm gió mùa việt nam là rừng nhiệt đới âm gió mùa cải tiến và phát triển trên đất feralit (sgk Địa lí 12 trang 46)

=> Chọn câu trả lời D


Chình ảnh quan tiêu biểu mang đến thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió rét ở VN là

A. hệ sinh thái xanh rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc trở nên tân tiến bên trên khu đất phù sa.

B. hệ sinh thái xanh rừng nhiệt đới gió mùa ẩm gió mùa rét cách tân và phát triển bên trên đất feralit.

C. hệ sinh thái xanh rừng cận nhiệt đới gió mùa trở nên tân tiến bên trên đất feralit.

D. hệ sinh thái xanh rừng nhiệt đới gió mùa ẩm gió rét trở nên tân tiến trên khu đất mùn.


Chọn: B.

Chình họa quan lại vượt trội mang lại vạn vật thiên nhiên nhiệt đới độ ẩm gió mùa ở VN là hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa rét trở nên tân tiến trên khu đất feralit. Do khí hậu VN là nhiệt độ nhiệt đới gió mùa ẩm gió bấc, các loại khu đất đặc trưng là đất feralit.


Chình họa quan tiêu biểu vượt trội cho vạn vật thiên nhiên nhiệt đới gió mùa ẩm gió mùa sinh hoạt việt nam là

A. Hệ sinh thái xanh rừng nhiệt đới gió mùa thô lá rộng cùng xa van, bụi tua nhiệt đới.

B. Hệ sinh thái rừng ngập mặn mang lại năng suất sinh học cao.

C. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa rét cải tiến và phát triển bên trên khu đất feralit.

D. Hệ sinh thái xanh rừng rậm thường xanh quanh năm.


Cảnh quan lại tiêu biểu vượt trội đến thiên nhiên nhiệt đới độ ẩm gió mùa sinh hoạt nuớc ta là hệ sinh thái xanh rừng nhiệt đới ẩm gió rét cách tân và phát triển bên trên đất feralit (sgk Địa lí 12 trang 46).

Chọn C


Chình ảnh quan liêu tiêu biểu mang đến vạn vật thiên nhiên nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc ngơi nghỉ VN là

A. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa thô lá rộng lớn với xa van, bụi sợi nhiệt đới gió mùa.

B. Hệ sinh thái rừng ngập mặn mang đến năng suất sinch học tập cao.

C. Hệ sinh thái xanh rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió rét cách tân và phát triển bên trên khu đất feralit.

D. Hệ sinh thái xanh rừng rậm thường xanh xung quanh năm.


Đáp án C

Chình họa quan liêu tiêu biểu vượt trội mang đến thiên nhiên nhiệt đới gió mùa ẩm gió bấc làm việc nuớc ta là hệ sinh thái xanh rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc trở nên tân tiến trên khu đất feralit (sgk Địa lí 12 trang 46).