Tổng Công Ty Công Nghiệp Và Dầu Thực Vật Việt Nam

*

Bạn đang xem: Tổng công ty công nghiệp và dầu thực vật việt nam

Tổng đơn vị Công Nghiệp Dầu thực đồ vật toàn nước (VOCARIMEX) là 1 trong những chủ thể bậc nhất trong lĩnh vực Dầu thực thứ đất nước hình chữ 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn được Thành lập trường đoản cú 1976 chi phí thân là 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnhop chúng tôi Dầu thực vật miền Nam. 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnau nhiều lần biến hóa cơ cấu tổ chức với phương pháp vận động, năm 2015 Vocarimex xác định đưa 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnang trọng vận động theo quy mô chủ thể CP. Trải qua gần 40 năm hoạt động mặc dù có khá nhiều chuyển đổi về cơ cấu tổ chức, gặp gỡ nhiều khó khăn và thách thức tuy nhiên Vocarimex luôn khẳng định cùng giữ vị trí dẫn đầu, 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnứ mệnh chủ yếu vào nền tài chính - kinh nghiệm, phân phối – 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnale vào nghành nghề dịch vụ dầu thực trang bị với một 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnố trong những nghành khác.

Xem vật thị kỹ thuật

*

Tra cứu tài liệu lịch 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnử Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần to & người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
<1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vntrong>Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần Khủng & Cổ đông nội bộ | Txuất xắc đổi nhân 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnự
Chỉ tiêu
*
Trước 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnau
*
Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: So Sánh Quá Trình Phát Sinh Giao Tử Đực Và Cái Ở Thực Vật, Trình Bày Quá Trình Phát Sinh Giao Tử Ở Thực Vật

*

Chỉ tiêu tài chính Trước 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnau
EP1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
RO1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn (%)
GO1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnale Trước1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnàn EP1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAA H1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnX 1.3 17.4 13.5 5,133.9
AB1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn H1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnX 1.4 20.0 14.6 805.0
AGM H1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnX 1.5 32.0 21.6 573.3
APC H1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnX 1.4 22.3 16.3 408.1
A1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnM H1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnX 1.5 14.8 9.7 3,727.7
A1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnP H1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnX 1.3 7.1 5.4 271.8
BCI H1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnX 1.4 41.9 29.2 3,633.6
BMC H1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnX 1.3 16.0 12.5 190.8
C47 H1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnX 1.5 12.2 8.2 218.1
CKG H1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnX 1.6 21.4 13.5 1,584.0

(*) Lưu ý: Dữ liệu được 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn tổng thích hợp từ bỏ các mối cung cấp an toàn, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với các đơn vị chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi ko Chịu trách nhiệm trước 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnố đông rủi ro khủng hoảng làm 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vnao do thực hiện các dữ liệu này.
*