Vật Lý 9 Bài 46 Bản Báo Cáo Thực Hành

... I.CHUẨN BỊ thực hành. (12 phút) 1.Dụng cụ 2.Lí thuyết 3.Chuẩn bị sẳn báo cáo thực hành theo mẫu đến cuối Hoạt cồn 2: Thực hành Tìm đọc dụng cụ có II.NỘI DUNG THỰC đo tiêu cự thấu kính. (27 TN HÀNH ... kính vật hình ảnh Lưu ý team HS: khoảng cách mang lại ảnh cao vật Lúc trước đặt thấu kính giá quang học, đặt vật Đo khoảng cách gần thấu kính, biện pháp (d, d/) tương xứng từ vật từ thấu kính Cần đo khoảng tầm mang lại thấu ... thí Đo chiều cao h nghiệm Đề nghị đại diện team vật 2.Tiến hành thí dấn biết: ngoại hình vật sáng sủa, bí quyết chiếu để sinh sản vật sáng sủa, biện pháp nghiệm Điều chỉnh vật xác định vị trí thấu kính, phương pháp thấu kính...

Bạn đang xem: Vật lý 9 bài 46 bản báo cáo thực hành

*

Giáo án Vật lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH: ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ. ppsx


... thức tính tiêu cự thấu kính: f = d d/ e Tóm tắt phương pháp tiến hành đo tiêu cự thấu kính hội tụ : - Đặt thấu kính giá quang học tập, đặt vật hình họa gần kề ngay gần phương pháp thấu kính -Dịch vật xa dần thấu kính khoảng tầm ... TKHT c/minc tập Đo đại lượng nào→ c/thức tính f -GV thu báo cáo TH HS-So sánh cùng với mẫu báo báo GV MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH: Trả lời câu hỏi: a Dựng ảnh vật đặt phương pháp thấu kính hội tụ khoảng chừng 2f Dùng ... hình họa vật rõ rệt hình ảnh gồm form size vật - Đo khoảng cách từ vật cho tới tính tiêu cự f = L  d  d / Kết đo: Bảng 1: Khoảng Chiều cao ảnh thấu (mm) đo Tiêu cự vật Kết Chiều cao (mm) kính (mm) biện pháp từ thứ...

Xem thêm: Thảm Thực Vật Đài Nguyên Và Đất Đài Nguyên, Câu Hỏi Thảo Luận Trang 71, Sgk Địa Lí 10

*

*

*

*